Ordered by the Hardhaus AS, owned by the Norwegian Møgster family, and designed by Salt Ship Design with the design number SALT0173, the new Hardhaus is outdoing herself with her highly efficient structure and equipment. Following the contract signed in 2018 with Hardhaus AS, Cemre started to build the vessel in its modern shipbuilding facility Cemre Shipyard located in Altınova, Yalova, the heart of the shipbuilding sector in Turkey. The joyous delivery of the vessel took place on Thursday, 24.06.2021.

74,50 m long purse seiner/trawler has 16 m width, 7,90 m draught, and accommodation for 14 people on board. She can reach 17,5 kn speed in addition to her 14 kn targeted and optimal energy-efficient service speed. Hardhaus is equipped with a 2.300 cum RSW tank and CFLOW-OYANGEN 2×1.238 kW RSW System, besides her 4.880 kW at 720 rpm Wärtsilä main engine and 1.017 kWh battery power for both peak shaving and emergency source of power which is the first in the world. Complete winch system onboard, Hardhaus is supplied from RAPP with ABB’s Frequency Converter and powered electrically by a Hybrid Drive System. Energy Management System makes sure that Hardhaus is among the most efficient vessels in terms of both Peak Shavings operations – Reserve Powers from Winches and the world’s most efficient engine. We have worked with BMA as electrical integrator of the vessel.

Hardhaus is classed by DNV and carries the Norwegian flag. Thanks to them, Hardhaus has a Novel Design Emergency power arrangement onboard.

Innovative solutions for environment and efficiency

The main goal while forming the idea of the vessel is her being focused on energy efficiency, freeboard, and stability. Thanks to her optimized hull shape Hardhaus’s wave resistance is minimized which saves a huge amount of energy, and enables her to reach higher speeds during crucial fishing operations, plus leads to overall efficiency. Both Salt and Cemre have done their best for the crew’s comfort. Imagine a vessel in which you do not hear a 4,8 mW engine’s starting sequence. Hardhaus is equipped with electrical deck machinery enabling energy efficiency for the vessel’s complete lifetime constantly. Winches generate reactive power, and the vessel is equipped with a comprehensive battery solution of 1.000 kW to benefit from the reactive power generated by the winches. The electrical drive on the deck machinery both reduces the space needed for installation of the main operating system and is lighter in weight and more efficient in giving an improved performance on automatic winch systems.

Additionally, the battery is used for peak shaving to achieve the best possible operating conditions for the diesel engine and emergency power of the vessel. This leads to a more predictable and clean power demand to the generators and therefore to the engines and will reduce wear and tear. Thanks to this eco-friendly and profit-rising solution, Hardhaus can reach higher demands in a short time response with the advantage of clean electrical power during fish-catching operations. This matter can be concluded by saying “Hardhaus can operate both in conventional diesel-mechanic mode as ordinary fishing vessels and in dieselelectric mode.”

With a great benefit from the automatic heat recovery system by Ulmatec Pyro installed to the vessel, Hardhaus uses energy efficiently and barely needs heating systems onboard.

Besides all the high technology, innovation, and quality work, there have been challenges that are quite unusual during the building process. Due to the unexpected disaster which converted to the pandemic later on, the production sector has come to the stopping point for a while. Surveyors, service engineers, and inspectors could not step into the country, we had to decrease our physically working employees and switched to the home-office system for a while. Additional to these problems, we had to wait for a long time for the supplies we had ordered before. Gathering all problems together, it is clear the outcome is the late delivery.

The complete building process has been a challenge because of the Novel Design of the Electrical System and the 2020’s pandemic mentioned above, but today, we are all proud of being a part of this efficient and game-changer project for the Fishing Industry. As Cemre, we are confident that Hardhaus will set rules in her area and many will follow her innovations in the market. Despite all the challenges of being the first, Cemre Shipyard will pursue the company goals of leading the innovations with new buildings like Hardhaus.

After her delivery, she heads home to perform in a moving fish-catching season in Norway. Hardhaus will operate in the North Sea and be able to carry 2.400 t fishes onboard.

Cemre shipyard is an experienced shipyard when in building offshore, fishing and passenger vessels, particularly Purse Seiner/ Trawlers in the fishing vessel segment. With the first turnkey fishing vessel Østerbris’s delivery, which is also a purse seiner/trawler, Cemre has continued to prove itself in this field. Libas and Hardhaus followed her and two more special vessels are on their way in our order book, NB74 Sunny Lady and NB75 Selvag Senior both are being built for Norway.

Company experience is not limited only within the borders of purse seining in the fishing sector; midwater trawlers, stern trawlers, pelagic trawlers, and factory/freezing trawlers are included in Cemre Shipyard’s references as well. If we extend the order book, it can be clearly seen many more projects including agriculture vessels are on their way in which Cemre is proud to take part. In this variety, engineering skills for both office and field are well improved and versatile for Cemre Shipyard engineers.

For a sustainable world, Cemre Shipyard constantly challenges itself in terms of eco-friendly, innovative, and high technology vessels, and urges all contributors with engineering solutions to this end.

Teamengasjerte redere skaper innovasjon og produktutvikling i bransjen

Som utstyrsleverandør opplever vi hvor avgjørende det er at rederiet er interessert i de beste løsningene. Dette resulterer i utvikling og forbedring av funksjoner som både kommer rederiet til gode, og bidrar til produktutvikling og innovasjoner hos oss, sier Arne Tennøy i Brunvoll.

Engasjert i utvikling

-Fiskebåtrederne er opptatt av fartøyets skrogutforming og propulsjon, og ikke minst støy. De har ekstra motivasjon for å tenke miljø og bærekraftige løsninger for et sunt og rent hav med gode forhold for fisken. Med dagens kvoteordning er inntekten til fiskerne i stor grad satt, så det er om å gjøre å fiske mest mulig effektivt og kutte utgiftene. Vi opplever at Brunvoll har et genuint engasjement og kunnskap om fiskeri, som er en forutsetning for å utvikle gode produkter til den næringa, sier Egil Sandvik i Salt Ship Design.

Arne Tennøy verdsetter redernes rolle i å fremme utvikling, og bekrefter betydningen av engasjement som har resultert i et nytt kosteffektivt og kompakt tomotors gir som bl.a. skal leveres til Seistars to brønnbåter med Salt design.

Odd Lundberg har valgt framdriftsanlegg med 2-steps reduksjonsgir som sørger for optimalisering av propellhastighet og energiforbruk, og gir betydelige besparelser. “Odd Lundberg” er designet og bygget av Karstensens Skibsværft. Foto: Odd Lundberg

Erfaringer og kunnskap

Aas Mek. Verksted har spesialisert seg på design og bygging av brønnbåter, som gir mange gode perspektiv i samarbeid med underleverandører. Ronny Uren, teknisk innkjøper ved verftet, legger vekt på leverandørers smidighet og evne til å tilpasse seg kunden. Aas Mek. har i mange år hatt et godt samarbeid med Brunvoll, og det utveksles stadig erfaringer og kunnskap mellom partene. Uren mener at det å få ytre synspunkter tidlig i utviklingsprosessen er positivt, og gjør de trygge på de nye produktene som blir lansert.

Gode prosesser

Stig Ervik, i Ervik Havfiske, legger stor vekt på samarbeidet rundt det å finne de beste løsningene i prosessen fram mot en ny båt. – Vi setter pris på at leverandøren bruker sin kompetanse til å spille inn de beste løsningene tilpasset vårt behov, og at vi i fellesskap jobber fram det mest optimale oppsettet. Slik ender vi opp med en god løsning som vi er trygge på, og som blir levert etter en god prosess, sier Ervik. Vi har alltid brukt norske leverandører der vi har muligheten, og når vi fortsetter å bestille utstyr fra den samme leverandøreren etter nærmere 25 år sier det seg jo selv at vi er strålende fornøyde med det vi har fått levert. Kvaliteten og oppfølgingen har vært suveren, sier Ervik.

Optimalisert framdriftsanlegg

«Odd Lundberg» er en kombinert snurper/ tråler bygget med fokus på optimale arbeidsforhold, sikkerhet og komfort for besetningen. Mats Lundberg, kaptein på «Odd Lundberg» i rederiet med samme navn, forteller at de i tett samarbeid med motorleverandør og Brunvoll landet en effektiv og bærekraftig framdriftsløsning tilpasset fartøyets driftsprofil. Løsningen inkluderer et 2-steps reduksjonsgir som optimaliserer energiforbruk i ulike driftskondisjoner. -Vi erfarte til vår overraskelse at drivstofforbruket gikk ned 100-130 liter i timen ved å tråle i step 2 og flytende frekvens. I løpet av halvannet år i drift har vi sikkert 70-80% av tiden i denne kondisjonen. Vi er veldig tilfredse med fleksibiliteten i systemet, og driftsøkonomien det gir oss, avslutter Lundberg.

Seistar’s to brønnbøter, hvor den største er å regne som verdens største i sitt slag, har begge dieselelektrisk framdriftssystem. Giret i systemet er spesialutviklet for kompakte og fleksible løsninger, som resultat av ønsker fra bransjen. Brønnbøtene er designet av Salt Ship Design. Illustrasjon: Salt Ship Design.

Spisskompetanser

Samspillet mellom aktørene er av stor betydning for å komme fram til et optimalt fungerende fartøy. Spisskompetansen som hver av partene besitter for design, skipsbygging, utstyrskompetanse og driftserfaring forsterkes når de spiller sammen. Tennøy framhever at en tett dialog med rederen selv, som har kunnskap og erfaring i drift av fartøyet, gir de beste forutsetninger for optimale løsninger for både sikkerhet, miljø, bærekraft og driftsøkonomi.

www.brunvoll.no