DEL

Kystmagasinet 4.15: Spanske marinbiologer, tilknyttet det spanske havforskningsinstituttet Instituto Español de Oceanografía, mener størrelsen på bestanden av makrellstørje i Nordøstlige Atlanterhavet er større enn tidligere antatt.


( 26.06.2015 )

Årsaken er at forskerne ifølge tre artikler publisert i Reviews in Fisheries Science & Aquaculture er at de har feilvurdert vekten på hver individ. For stor størje er vekten underestimert med hele 12,5 prosent. Dette innebærer at biomassen av makrellstørje som er brukt når kvoter har blitt satt, har vært estimert for lavt.

Forskerne har også, basert på data fra 2,4 millioner makrellstørjer og 243 vitenskapelige rapporter fastslått at fiskens maksimale lengde er 3,3 meter. En så lang størje vil ha en normal vekt på 725 kilo.

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.