Nyheter

Nyheter

Riktig fiskeredskap, håndtering og lagring av fisken har stor betydning for kvaliteten på fisken som tas ombord i fiskefartøyene.

Indiske myndigheter er bekymret over matvaresikkerheten på fiskemarkeder. Det brukes en rekke kjemikalier som kan være skadelige for mennesker, det

Nyhetstjenesten Seafood Intelligence har erklært det norske selskapet Cermaq som best i verden på bærekraftrapportering. Blant de hundre internasjo

Den vietnamesiske organisasjonen for fiskeforedlere hevder at spansk tv har vist videoopptak fra landets fiskeindustri som er falsk.

Fiskefartøy over 500 bruttotonnasje fikk fra 1.juli i fjor krav om innføring av sikkerhetsstyringssystem (ISM). Fra 1.juli i år skal også fartøy

Det er med glede Rapp Marine annonserer ny spennende kontrakt på dekksmaskineri for en ny pelagisk tråler til Research Fishing Company, Shetland.

Rederiet H Østervold AS i Austevoll har inngått kontrakt med Western Marine Shipyard Ltd i Bangladesh om bygging av en 80,3 meter lang og 17 meter b

Norge eksporterte 636 000 tonn sjømat til en verdi av 24,1 milliarder kroner i første kvartal. Det er en volumnedgang på 7 prosent og en verdiøkni

De tolv siste årene er det registrert lavere forekomster av polarringbuk, grønlandsknurrulke og andre arktiske arter. Nedgangen er størst i østlig

Verdiskapingen fra sjømatnæringen er nå tre ganger større enn den var for ti år siden. I 2016 var bidraget til Norges BNP hele 93 milliarder kron