Nyheter

Nyheter

Skrei er et helt unikt sesongprodukt fra Norge. Kvalitetsmerket skrei lover toppkokker og kresne konsumenter over hele Europa det beste av det beste a

Larsnes Mek Verksted AS har skrevet kontrakt med Hovden Senior AS om en ny Hovden Viking som blir verftets bygg nr 61.

Egypts produksjon av fisk fra oppdrett og fiskeri økte, i følge landets byrå for statistikk, CAPMAS, fra 2014 til 2015 med 2,5 prosent til 1,53 mil

Havforskningsinstituttet har inngått kontrakt om strategisk forskningssamarbeid med Norsk Regnesentral. Samarbeidet skal gi redusert usikkerhet i bes

- Nedgangen i antall rømte oppdrettsfisk fortsetter. Det er over tid lagt ned en stor og systematisk innsats i næringen og dette gir resultater, sie

Av verdens tunfiskfangst i 2015 kom 76 prosent av fangsten fra bestander som blir karakterisert som bærekraftige, opplyser International Seafood Sust

BioMar Group har levert et resultat som er bedre enn forventet. Det forsiktige fokuset på å balansere vekst og produktinnovasjon med bærekraft og e

Sørlandsrederiet Tempofisk AS i Søgne, som sommeren 2014 fikk overlevert en 27,4 meter lang reketråler fra Væstværftet A/S i Hvide Sande, har bes

Kongen i statsråd har vedtatt endringer i konsesjonsforskriften. Søknadsplikten for redskapsfleksibilitet fjernes og det åpnes for større redskaps

Kystmagasinet har kartlagt 1031 fremdriftsmotorer i fiskefartøyer over 15 meter største lengde fra Norge, Danmark, Færøyene, Grønland og Sverige.